01 Intro

Een nieuwe doelgroep aanspreken en aannemen Met een integrale recruitment aanpak
Expeditors had moeite met het bereiken van hun doelgroep; ondanks de Fortune 500 status hadden ze weinig naamsbekendheid buiten de logistieke branche. Om meer diversiteit in achtergrond en kennis te krijgen binnen het huidige werknemersbestand was het belangrijk dat er meerdere doelgroepen werden aangesproken, naast de oorspronkelijke logistieke professionals.

Employer Branding

Groeien. Dat kan duurzaam, efficient en slim

Als we aan logistiek dienstverleners denken dan denken we vaak een drie- of viertal spelers, maar de logistieke wereld is groter. Veel groter. Wereldwijd is Expeditors één van de topspelers. En dat zijn ze lokaal als werkgever nu ook.

Een compleet integrale oplossing

De gehele funnel op maat ingericht en op elkaar afgestemd

De juiste (jong) professional bij de juiste hiringmanager. Dat is het uitgangspunt voor de samenwerking. Hier moeten we zeer nauw en transparant voor samenwerken. Dat begint met het Applicant Tracking System van waaruit we elke vacature en kandidaat correct managen. Boven het ATS hangt een volledig op maat ingerichte werkenbij website. We werven voor Expeditors passief en actief. Passief zijn we zichtbaar op alle relevante kanalen. Actief gebruiken we LinkedeIn voor talent sourcing. Bluewave Insights brengt alle data bij elkaar waardoor we realtime en zeer gericht kunnen sturen.

Een vernieuwd werknemers bestand

Een vernieuwd werknemers bestand

Expeditors wilde graag een nieuw type medewerker aannemen. Ambitieuze mensen buiten Schiphol. Hiervoor hebben we awareness gecreëerd en zijn we een nieuwe doelgroep gaan aanspreken. En niet zonder succes: 60% van de hires van de afgelopen 12 maanden zijn “het nieuwe type” waar Expeditors op zoek naar is. Daarbij zijn de recruitment kosten sterk gedaald, evenals de time to hire en is de quality of hire toegenomen.

Next case study

CASE