Het belang van soft skills bij werving

Willem Meijer - Marketingcommunicatiespecialist
6 minuten

Sta je op het punt je team uit te breiden of je organisatie te vernieuwen? Dan weet je dat het vinden van het juiste talent meer is dan alleen het afvinken van technische vaardigheden en werkervaring. In de kern van elke succesvolle organisatie staan medewerkers die niet alleen hun werk begrijpen, maar ook hoe ze moeten samenwerken, communiceren en zich aanpassen aan de steeds veranderende eisen van de markt. Hier komen soft skills om de hoek kijken. Het is de motor die de cultuur, efficiëntie en innovatie binnen je organisatie aandrijft. In een wereld waar AI en automatisering routineklussen overnemen, wordt de menselijke factor – soft skills – de unieke waarde die kandidaten aan elke organisatie bieden. Deze vaardigheden vormen de kern van wie iemand is en hoe hij of zij functioneert in een team. Soft skills zijn niet alleen wenselijk, ze zijn essentieel.

In deze blog vertellen we je meer over deze interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden die de basis vormen van hoe je teamleden met elkaar en met uitdagingen omgaan.

Wat zijn soft skills?

Soft skills worden vaak aangeduid als sociale, intellectuele en interpersoonlijke vaardigheden die bepalen hoe we interactie hebben met anderen en hoe we ons aanpassen aan veranderingen en uitdagingen in onze omgeving. Soft skills zijn subtieler en universeel toepasbaar, ongeacht de sector of functie. Laten we enkele soft skills voorbeelden onder de loep nemen die elke organisatie zou moeten waarderen:

Communicatie

Effectieve communicatie gaat verder dan alleen duidelijk spreken of schrijven. Het gaat over actief luisteren, empathisch reageren, en het vermogen om complexe ideeën op een begrijpelijke manier over te brengen. In een teamverband betekent dit dat medewerkers open staan voor feedback, constructieve kritiek kunnen geven en ideeën kunnen delen op een manier die samenwerking bevordert.

Samenwerken

De kracht van jouw organisatie ligt in het vermogen om als één te functioneren. Teamwork draait om het begrijpen van ieders sterke punten, het waarderen van diverse perspectieven en het samenwerken naar een gemeenschappelijk doel.

Probleemoplossend vermogen

In elke organisatie ontstaan er onvoorziene problemen. Medewerkers met sterke probleemoplossende vaardigheden kunnen kritisch denken, creatieve oplossingen bedenken en beslissingen nemen die de organisatie vooruit helpen, zelfs onder druk.

Aanpassingsvermogen

De zakelijke wereld is constant in beweging. Aanpassingsvermogen is het vermogen om flexibel en veerkrachtig te zijn in het licht van veranderingen. Medewerkers die zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe technologieën, werkprocessen of marktveranderingen, zijn van onschatbare waarde voor elke organisatie.

Het integreren van soft skills in je wervingsproces is een investering in de toekomst en cultuur van je organisatie als geheel. Door te focussen op deze vaardigheden, bouw je aan een team dat niet alleen de uitdagingen van vandaag aankan, maar ook veerkrachtig en wendbaar genoeg is om de onzekerheden van morgen het hoofd te bieden.

Wat is het verschil tussen soft skills en hard skills?

Bij werving en selectie staan we vaak voor de uitdaging om de perfecte balans te vinden tussen soft skills en hard skills. Maar wat maakt deze twee soorten vaardigheden zo uniek en waarom zijn ze beide onmisbaar in je team?

Hard skills zijn de technische vaardigheden en kennis die nodig zijn voor specifieke taken binnen een baan. Denk hierbij aan programmeren, boekhouden, grafisch ontwerp, of het spreken van een vreemde taal. Hard skills zijn meetbaar, vaak verkregen door formele opleidingen, trainingen of werkervaring, en zijn essentieel voor de uitvoering van specifieke taken. Ze vormen de ruggengraat van de expertise van je team.

Soft skills hebben juist meer te maken met hoe iemand in zijn werk en in het team functioneert. Soft skills bepalen hoe iemand zich aanpast aan veranderingen, samenwerkt met collega's en omgaat met uitdagingen. Ze zijn niet altijd gemakkelijk te meten, maar zijn cruciaal voor het succesvol functioneren binnen een team en organisatie.

Het succes van je team ligt in de synergie tussen deze twee sets vaardigheden. Hard skills zorgen ervoor dat de taken worden uitgevoerd, terwijl soft skills de manier waarop deze taken worden uitgevoerd, en hoe het team samenwerkt, beïnvloeden. In een ideale wereld zou elke medewerker een evenwichtige mix van beide moeten hebben, maar in de praktijk heeft iedereen zijn unieke sterktes en zwaktes.

Bij het vinden van nieuw personeel is het daarom belangrijk om niet alleen te kijken naar de technische bekwaamheid van een kandidaat, maar ook naar hoe goed hij of zij in staat is om samen te werken, te communiceren en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Een team dat rijk is aan zowel hard skills als soft skills is veerkrachtiger, innovatiever en beter in staat om de uitdagingen van de moderne werkplek aan te gaan.

Het meten van soft skills

Het beoordelen van soft skills kan een uitdagende, maar ongelooflijk lonende onderneming zijn. In tegenstelling tot hard skills, vereist het evalueren van soft skills een meer creatieve en interactieve benadering. Hier zijn enkele manieren en technieken die je kunt inzetten om de waardevolle soft skills van je kandidaten aan het licht te brengen:

Gedragsgerichte interviews

Deze interviews zijn goud waard bij het ontrafelen van soft skills. Door kandidaten te vragen naar specifieke situaties uit het verleden ("Vertel me over een keer dat je een conflict moest oplossen in je team."), krijg je inzicht in hun reacties en gedragspatronen. Deze verhalende antwoorden bieden een diepere kijk op hoe een kandidaat communicatie, teamwork, en probleemoplossing in de praktijk brengt.

Casestudy's

Presenteer kandidaten met realistische werkgerelateerde scenario's en vraag ze om hun aanpak te beschrijven of een oplossing te formuleren. Dit toont niet alleen hun probleemoplossend vermogen en innovatieve denken, maar onthult ook hoe zij prioriteiten stellen, onder druk werken, en complexe informatie verwerken.

Rollenspellen

Niets test soft skills zoals een live simulatie. Rollenspellen kunnen variëren van verkoopgesprekken tot het oplossen van conflicten binnen een team, en geven een directe inkijk in iemands vermogen om empathisch te communiceren, te onderhandelen, en zich aan te passen aan onverwachte situaties.

Groepsactiviteiten

Door kandidaten in groepsdynamieken te plaatsen, kun je observeren hoe zij interageren met anderen, leiderschap tonen, en bijdragen aan het teamresultaat. Dit soort activiteiten is bijzonder onthullend voor teamwork, leiderschapscapaciteiten en sociale intelligentie.

Door actief op zoek te gaan naar deze essentiële menselijke vaardigheden, zet je de eerste stap naar het opbouwen van een veerkrachtig, samenhangend en dynamisch team dat klaar is om de uitdagingen van de moderne werkplek aan te gaan.

Veelgestelde vragen over het belang van soft skills bij werving

Waarom zijn soft skills belangrijk in het wervingsproces?

Soft skills zijn cruciaal omdat ze bepalen hoe effectief een medewerker kan samenwerken, problemen kan oplossen, en zich kan aanpassen aan veranderingen. Ze vullen de technische vaardigheden (hard skills) aan en zijn vaak de sleutel tot succes in dynamische en samenwerkingsgerichte werkomgevingen.

Kunnen soft skills worden ontwikkeld of verbeterd?

Ja, soft skills kunnen worden ontwikkeld en verbeterd door bewuste inspanning en training. Feedback, coaching, en praktijkervaring zijn allemaal effectieve manieren om soft skills te versterken.

Hoe belangrijk zijn soft skills in vergelijking met hard skills?

Soft skills en hard skills zijn beide belangrijk en vullen elkaar aan. Hard skills zijn essentieel voor het uitvoeren van specifieke taken, terwijl soft skills bepalen hoe iemand deze taken uitvoert binnen een team en zich aanpast aan nieuwe uitdagingen. Een evenwicht tussen beide sets vaardigheden is ideaal voor elke organisatie.

Kunnen soft skills het verschil maken in het succes van een organisatie?

Absoluut. Organisaties met een sterke cultuur van soft skills, zoals communicatie, teamwork en aanpassingsvermogen, zijn vaak innovatiever, veerkrachtiger en beter in staat om te floreren in een snel veranderende wereld.

Zijn er specifieke sectoren waar soft skills belangrijker zijn?

Soft skills zijn universeel belangrijk in alle sectoren. Hoewel de specifieke vereiste soft skills per sector kunnen verschillen, is het vermogen om effectief te communiceren, samen te werken en zich aan te passen van cruciaal belang in elke werkomgeving.