De voordelen van diversiteit en inclusie in werving

Willem Meijer - Marketingcommunicatiespecialist
6 minuten

Wat is inclusief werven? 

Inclusief werven betekent het creëren van een wervingsproces waarbij divers talent, ongeacht achtergrond of identiteit, gelijke kansen krijgt. Het gaat om meer dan alleen ervoor zorgen dat iedereen gelijk is. Het is een strategische benadering die diversiteit en inclusie op de werkvloer bevordert. Dit heeft niet alleen een positieve impact op de bedrijfscultuur, maar draagt ook bij aan de prestaties en het succes van een organisatie. Je vraagt je vast af hoe dit dan precies in elkaar zit en waarom diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk is.


Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk? 

Inclusief werven vertegenwoordigt een verschuiving in het recruitmentproces, waarbij het doel verder gaat dan het simpelweg waarborgen van gelijke kansen. Het is een strategische benadering die de diversiteit van talent actief omarmt en benut, ongeacht iemands achtergrond of identiteit. Door je niet alleen te richten op het vermijden van discriminatie, maar juist actief op zoek te gaan naar een diversiteit aan kandidaten, kun je met inclusief werven een rijkere en meer gevarieerde talentpool aantrekken. Dit leidt tot een dynamische bedrijfscultuur waarin innovatie en creativiteit de hoofdrol spelen. Iedereen heeft tenslotte een unieke combinatie van verschillende perspectieven en ervaringen. Bovendien zorgt inclusief werven voor diversiteit op de werkvloer. Deze diversiteit weerspiegelt de diverse aard van de maatschappij, wat niet alleen de interne cultuur versterkt, maar ook de relatie met klanten en de bredere markt verbetert. Werknemers voelen zich meer gewaardeerd en betrokken in een omgeving die diversiteit omarmt, wat resulteert in een lager personeelsverloop en een verhoogde productiviteit.


De employer brand en inclusief werven

Een sterke employer brand is cruciaal in de competitieve arbeidsmarkt die we vandaag de dag kennen. Organisaties die uitblinken in hun inclusieve cultuur hebben hierin een onmiskenbaar voordeel. De employer brand helpt, zoals voorgesteld door onderzoekers Kele en Cassell, bij het beter begrijpen van de diversiteit binnen een organisatie. Wanneer een bedrijf bekendstaat om zijn toewijding aan diversiteit en inclusie, wordt het een magneet voor talentvolle kandidaten die waarde hechten aan deze principes.

Dit gaat verder dan het simpelweg aanbieden van een baan, het laat jouw bedrijfswaarde zien waar potentiële werknemers zich mee kunnen identificeren en waar ze enthousiast van worden. Een inclusieve bedrijfscultuur versterkt ook de algehele merkperceptie van je bedrijf. Klanten en partners zien een organisatie die inzet op inclusiviteit als vooruitstrevend en maatschappelijk verantwoord, wat leidt tot een verhoogde waardering en vertrouwen.


Voordelen van diversiteit op de werkvloer 

Een divers en inclusief werknemersbestand biedt tal van voordelen voor organisaties. We hebben er een aantal voor je uitgewerkt:


Verbeterde probleemoplossing

Medewerkers met diverse achtergronden brengen verschillende perspectieven en benaderingen mee bij het oplossen van problemen. Een team met een gevarieerde mix van leeftijden, culturen en ervaringen kan bijvoorbeeld sneller innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen, aangezien elk lid unieke ideeën en inzichten inbrengt.

Neem bijvoorbeeld een hypothetisch technologiebedrijf dat een nieuwe app ontwikkelt. Stel, het team bestaat uit jonge softwareontwikkelaars, ervaren UX-ontwerpers en marketeers van verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Tijdens de ontwikkelingsfase van de app stuit het team op een probleem: de app is niet intuïtief genoeg voor gebruikers van oudere leeftijdsgroepen. De jongere ontwikkelaars hebben de interface ontworpen met de nieuwste technologische trends in gedachten, maar ze hebben geen rekening gehouden met de gebruikerservaring van oudere gebruikers of gebruikers die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hier komt de kracht van diversiteit op de werkvloer aan bod. Een van de oudere marketeers, die ervaring heeft met het werken in verschillende culturele contexten, wijst op de noodzaak om de app toegankelijker te maken voor mensen die niet goed de Nederlandse taal beheersen. Door de samenwerking van dit diverse team, worden unieke oplossingen aangedragen die niet zijn bedacht in een homogener team.


Betere marktinzichten en klantrelaties

Een divers personeelsbestand kan de behoeften en voorkeuren van verschillende klantsegmenten beter begrijpen en daarop inspelen. Bedrijven met een internationale klantenkring profiteren bijvoorbeeld aanzienlijk van medewerkers met kennis van verschillende culturen en talen, wat leidt tot effectievere communicatie en klantenservice.

Stel je een internationaal cosmetica bedrijf voor dat producten verkoopt in diverse wereldmarkten, waaronder Europa, Azië en Zuid-Amerika. Dit bedrijf heeft een divers personeelsbestand, met medewerkers die afkomstig zijn uit de regio's waarin het actief is. Deze medewerkers hebben niet alleen kennis van de lokale talen, maar begrijpen ook de culturele nuances, schoonheidsnormen en consumentenvoorkeuren van die specifieke markten. Op een gegeven moment wil het bedrijf een nieuwe huidverzorgingslijn lanceren. Door de inbreng van hun diverse teamleden ontdekken ze dat huidverzorging voorkeuren en behoeften aanzienlijk verschillen per regio. Het team gebruikt deze inzichten om aangepaste marketingstrategieën en productformules voor elk van deze markten te ontwikkelen. Als resultaat van deze aanpak ziet het bedrijf een aanzienlijke toename in klanttevredenheid en merkloyaliteit in de verschillende regio's.


Hoe implementeer je inclusieve werving en selectie? 

Bij het implementeren van inclusieve werving en selectie komt een zorgvuldige planning en toewijding om de hoek kijken, zo stelt Byrd van University of Oklahoma. Dit begint met het schrijven van een inclusieve vacaturetekst die neutraal is en geen enkele groep uitsluit. Vervolgens is het belangrijk om diverse wervingskanalen in te zetten, zodat je een breed scala aan kandidaten bereikt. Dit kan door samen te werken met organisaties die zich richten op ondervertegenwoordigde groepen of door het gebruik van diverse jobboards.

Een ander cruciaal element is het trainen van het HR-team en de betrokken managers om bewust te worden van hun eigen onbewuste vooroordelen. Het selectieproces zelf moet ook worden geëvalueerd en aangepast om gelijke kansen te garanderen, bijvoorbeeld door gestructureerde interviews en blinde cv-beoordelingen te gebruiken. Overweeg ook om AI in te zetten bij de screening van cv’s.


Jouw partner in inclusieve werving

Bij Bluepeaks Recruitment begrijpen we dat de stap naar inclusief werven uitdagend kan zijn, vooral in een sceptische markt. Wij staan klaar om je te begeleiden met onze expertise. Ons doel is niet alleen het vullen van posities, maar het opbouwen van sterke, diverse teams die jouw organisatie naar een hoger niveau tillen. Ben je klaar om de kracht van diversiteit en inclusie in jouw werving te ontdekken? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen. Samen kunnen we een wervingsstrategie ontwikkelen die past bij jouw unieke behoeften.


Veelgestelde vragen over inclusief werven 

Wat zijn de eerste stappen naar inclusief werven?

De overgang naar inclusief werven begint met een evaluatie van je huidige wervingsbeleid. Denk aan het aanpassen van vacatureteksten, samenwerken met platforms of community’s die zich richten op ondervertegenwoordigde groepen en training voor HR-medewerkers en managers om bewustzijn van onbewuste vooroordelen te vergroten en inclusieve interviewtechnieken te bevorderen.


Hoe meet ik de impact van diversiteit en inclusie?

Het meten van de impact van diversiteit en inclusie op de werkvloer kan op verschillende manieren. Een van de meest directe methoden is het beoordelen van werknemerstevredenheid en betrokkenheid door middel van regelmatige enquêtes en feedbacksessies. Kijk ook naar de teamprestaties en de mate van innovatie binnen je organisatie. Dit kan worden gemeten aan de hand van de output van creatieve projecten, het aantal en de kwaliteit van nieuwe ideeën die worden gegenereerd, en de algehele productiviteit van teams. Minder personeelsverloop en retentie kunnen ook indicatoren zijn van de effectiviteit van meer diversiteit en inclusie op je werkvloer.


Is inclusief werven duur?

Inclusief werven kan in eerste instantie een investering zijn, vooral als het gaat om training en het ontwikkelen van nieuwe strategieën en processen. Op de lange termijn kan het juist leiden tot kostenbesparingen.


Hoe overtuig ik mijn team van het belang van diversiteit en inclusie?

Het overtuigen van je team van het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer begint met educatie en bewustwording. Deel succesverhalen en onderzoeksresultaten die de voordelen van een diverse en inclusieve werkomgeving benadrukken. Het is ook nuttig om trainingssessies of workshops te organiseren die het begrip en de waardering voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie bevorderen.


Hoe integreer ik diversiteit en inclusie in mijn bedrijfsstrategie?

Integreer diversiteit en inclusie in je bedrijfsstrategie door duidelijke doelstellingen en KPI's op te stellen. Zorg ervoor dat leiderschap en managementteams diversiteit en inclusie ondersteunen en uitdragen. Betrek diversiteit en inclusie bij besluitvormingsprocessen en strategische planning, en monitor en rapporteer regelmatig over de voortgang.